Jdi na obsah Jdi na menu
 


Něco o Parkuru

2. 7. 2009

 

PŘIJEŽDĚNOST

Častými přechody z vyššího chodu nebo ruchu a naopak zlepšujeme prostupnost koně a jeho poslušnost na pomůcky jezdce.I když se snažíme nyní už s většími požadavky zdokonalit přiježděnost koně,není na škodu se jednou za čas vrátit na začátek a vše zopakovat.V této fázi výcviku je důležité,aby kůň ihned a ochotně reagoval na pomůcky jezdce,který stupňuje požadavky jako například nacválat z couvání bez zastavení a podobně.

SKOKOVÁ GYMNASTIKA

Do skokové gymnastiky zařazujeme podobná cvičení jako například řadu čtyř až pěti max. 0,20m vysokých kavaletů položených za sebou ve vzdálenosti asi 1,20-1,30m. Za tuto řadu kavalet stavíme ve vzdálenosti kolem 2,80m svislou překážku později i šířkovou.V prvním měsíci nepřekračujeme výšku 1m,ale postupně překážky stupňujeme jako například řada kavaletů max. 0,20m vysokých položených za sebou ve vzdálenosti 1,20-1,30m za tuto řadu postavíme ve vzdálenosti asi 2,80m svislou překážku a za ní ve vzdálenosti 3m další svislou překážku.V příštím cvičení překážka za kavalety ještě nepřesahuje 1m,ale můžeme ji rozšířit na šířku až 0,90m.Pokud je kůň při nájezdech a skákání z klusu na těchto kombinacích klidný a soustředěný a po doskoku plynule cválá na správnou nohu přejdeme ke skokové gymnastice ze cvalu.Později přidáváme další skoky ve výšce do 1m ve vzdálenosti 3,50m. 3-4 svislé později i šířkové překážky.Pozor při skokové gymnastice ze cvalu se řada kavalet které byli položeny za sebou ve vzdálenosti 1,30m posouvá na vzdálenost asi 2,50m,nebo se odstraní a dá se jen jedna a za ní ve vzdálenosti 3m menší svislá překážka.Viz schéma skoková gymnastika.Pro gymnastické cvičení a mechaniku skoku je mnoho možností postavení překážek.Lze skákat i řadu překážek do oblouku.

KONDICE A DECHOVÁ PŘÍPRAVA

Kondici a dechovou přípravu provádíme nejčastěji v terénu,kde můžeme provádět cvalovou práci na rovných úsecích,pro posílení svalstva provádíme chůzi do kopce a z kopce.

TECHNIKA SKOKU

Techniku skoku na vyšších překážkách začínáme nejdříve naznačením odskoku kavaletou nebo bariérou postavenou ve vzdálenosti 3-3,50m,7m,10,50m před vyšší překážku.Ke konci tréninkové hodiny kavaletu před vyšší překážkou odstraníme.Rovněž při nácviku techniky a pozornosti za vyšší překážkou,pokládáme za ní ve vzdálenosti 3,50m kavaletu,kůň tak zjistí ,že i po překonání vyšší překážky musí být pozorný. Když kůň zvládá techniku skoku ve cvalu na různých jednotlivých skocích a kombinacích a po skoku cválá klidně a pozorně na správnou nohu přejdeme k tréninku na parkuru.Parkur se skládá z rozmanitých překážek a kombinací, které výškou a šířkou nepřesahují dosud dosud požadované rozměry.Kombinace dvojskoků a trojskoků je lepší začínat skákat nejdříve na šířkovýškových překážkách potom na kombinaci svislích a nakonec na kombinaci oxérů. Při trénování na parkuru překážky nepřekračují výšku a šířku soutěže na kterou koně připravujeme.V pokročilejším tréninku můžeme v přípravném období jednou za měsíc na některé překážce,kterou již kůň dobře zvládal vystupňovat požadavky.Na toto cvičení postavíme svislou překážku o výšce asi 1m,když jí kůň překoná o něco jí zvýšíme.Skočíme ji a rozšíříme asi na 0,90m a skočíme.Pokud kůň skáče v klidu a pozorně upravíme překážku na oxer o výšce 1,20m a šířce 1m vždy jen s jedinou zadní kladinou.Ve vzdálenosti 10,50m před tento oxer postavíme lehkou svislou překážku vysokou asi 0,80m.Jestliže kůň tuto kombinaci správně překoná oxer o 0,20m snížíme a ještě jednou skočíme.Při příštím tréninku překážku změníme,použijeme například zeď,bulfinč,branku,viadukt… Při skákání vodních příkopů začínáme na mělkém příkopu s pevným dnem,asi 1030m širokým.Tuto šířku kůň zvládne překonat i z kroku.Pokud kůň projde vodní příkop klidně a bez strachu krokem při nájezdu ze cvalu jej zřejmě bez bázně skočí.Jestliže kůň odmítá skočit skáčeme za zkušeným koněm.Jestliže kůň skočí ochotně,ale doskočí do vody,postavíme nad střed vodního příkopu kladinu.Jakmile kůň překonává příkopy správným způsobem pokládáme za příkop na straně doskoku bíle natřenou lištu.Jakmile i takhle kůň překoná příkop správným způsobem můžeme jej kombinovat s jednoduchými překážkami.Potíže na vodních příkopech vyplývají z nesystematického tréninku a z nedostatku správně upravených cvičných ploch a příkopů.Změna prostředí tréninku a skákání různých barevných a rozmanitých překážek vede ke zdokonalování techniky skoku.

VAROVÁNÍ

Všechny formy barování jsou přísně zakázány ve všech prostorách pro výcvik a opracování,stejně tak kdekoliv v prostoru závodů.Výraz barování zahrnuje všechny umělé techniky zamýšlené donutit koně aby v soutěži skákal výš. Při opakované nepozornosti vyjímečně používáme barování,při němž si jezdec záměrně počíná tak,aby vyvolal hrubou chybu koně na překážce.Při nepozornosti zadníma nohama po odskoku jezdec zesílí přilnutí a dosedne. Vyvolá tím hrubou chybu koně zadníma nohama.Ihned následuje opravný skok správným způsobem.Při nepozornosti předníma nohama jezdec vypustí při fázi odskoku přilnutí.Následkem je ztráta rovnováhy koně,který tímto přichází blízko k překážce a předníma nohama dělá hrubou chybu.Opět musí následovat opravný skok správným způsobem.Takto může koně barovat jen zkušený jezdec.V základním výcviku se toto barování nepoužívá. Mějme na paměti,že tímto způsobem barování můžeme někdy zvýšit pozornost koně,ale nikdy však schopnost skákat výš! Mnohokrát jsme svědky toho,že kůň pro něho bolestivou chybu na překážce znovu zopakuje.Příčinou bývá buď nedostatečný talent koně,nebo nervozita spojená s neuváženým odhadem odskoku.

PŘEKÁŽKY

Překážky by měli být svým tvarem a vzhledem lákavé,různorodé a měli by ladit se svým okolím.Překážky musí být sestaveny tak,aby je bylo možno pobořit.Ale nesmí být na druhou stranu natolik lehce shoditelné,aby spadly při sebemenším dotyku,nebo natolik těžké,aby zavinili pád koně.Bariéry a ostatní části překážek jsou uloženy v hácích. Hák nesmí bariéru sevřít.Bariéra musí být v háku uložena natolik volně,aby se mohla otáčet.U branek,válců a plotů musí být háky otevřenější až ploché.

VZDÁLENOSTI - ze cvalu bez cvalového skoku - 3,30m -

                                          - ze cvalu na 1 cvalový skok - 6,30-7m -

                                           -ze cvalu na 2 cvalové skoky - 10-10,3m -

                                            -ze cvalu na 3 cvalové skoky - 14,3-15m -

                                            -ze cvalu na 4 cvalové skoky - 17,9-18,6m -

                                            -ze cvalu na 5 cvalových skoků - 21,5-22,5m -

                                             -ze cvalu na 6 cvalových skoků - 25-26m

SVISLÁ PŘEKÁŽKA -jakékoliv konstrukce, může být pouze tehdy, jestliže jsou všechny prvky, ze kterých se skládá, umístěny ve stejné svislé rovině na straně odskoku a na zemi před ní není ani odskoková bariéra.

ŠÍŘKOVÁ PŘEKÁŽKA -je taková překážka, která je postavena způsobem vyžadujícím výkon jak ve skoku do dálky tak i do výšky. VODNÍ PŘÍKOP -je to taková šířková překážka, která není doplněna žádnou překážkou nad a za vodní hladinou. Pouze na odskokové straně může být na zemi položena bariéra nebo k zemi připevněný odskokový prvek (proutěnka) nesmí být vyšší než 50 cm.

KOMBINACE - dvojskok, trojskok a kombinace více skoků představují skupinu dvou, tří nebo několika překážek. Překážky, na jejichž překonání je zapotřebí dvou, tří či několika následných skoků, jsou od sebe vzdáleny nejméně 10,5 m. Vzdálenost se měří od základny překážky na straně doskoku k základně další překážky na straně odskoku. Chyby jsou na jednotlivých překážkách kombinace penalizovány samostatně. Při poboření nebo zastavení v kombinaci u druhé nebo třetí překážky musí jezdec najet znovu celou kombinaci.

ZVLÁŠTNÍ SOUTĚŽE - SOUTĚŽ DO PRVÉ CHYBY tato soutěž se koná na čas, kombinace nejsou dovoleny. Parkur je ukončen jakoukoliv první chybou - poboření překážky, neposlušnost, pád ... -

BARIÉROVÉ SKÁKÁNÍ - konají se podle zvláštních pravidel na kombinaci překážek - 6 svislých překážek v jedné řadě ve vzdálenosti přibližně 11m od sebe, jestliže dojde k neposlušnosti nebo vybočení, musí soutěžící pokračovat v parkuru na překážku, na které udělal chybu. - MINI-MAXI - základní výška nesmí být v žádném případě nižší než 110cm, čas se neměří. -

VOLITELNÁ ŠTAFETOVÁ SKÁKÁNÍ- soutěž je určena pro dvoučlenná nebo tříčlenná družstva - soutěžící mohou předávat štafetu libovolně, střídání je však povinné v okamžiku, kdy soutěžící dokončil svůj parkur nebo ve chvíli, kdy udělal chybu. -

MINUTOVÉ SKÁKÁNÍ - v této soutěži získává jezdec 2 body za bezchybně překonanou překážku a 1 bod za poboření překážky, kombinace nejsou dovoleny, čas od 60-90 sekund, časem se trestá neposlušnost. -

SOUTĚŽ SE STUPŇOVANOU OBTÍŽNOSTÍ - se koná na 6, 8, 10 překážek, jejichž obtížnost se postupně zvyšuje, kombinace nejsou dovoleny. Obtížnost se nedosahuje jen výškou, šířkou, ale také obtížností trasy

VOLBA PŘEKÁŽEK - při této soutěži je umístěn určitý počet překážek, hodnota každé překážky stoupá dle její obtížnosti od 10-120 bodů, překážky jsou stavěny tak, aby se mohli skákat z obou stran, při poboření jezdec nezískává žádné body. Čas 60-90 sekund v tomto čase si může zvolit překážky v libovolném pořadí. -

VOLBA DRÁHY - soutěžící si volí pořadí překážek sám (každá překážka pouze jednou). Jezdec, který nepřekoná všechny překážky, je vyloučen. -

ZRCADLOVÉ SKÁKÁNÍ - dvojice soutěžících, kteří soutěží mezi sebou současně na dvou identických parkurech. -

DVOUFÁZOVÉ SKÁKÁNÍ - se skládá ze dvou fází, které soutěžící absolvuje bez přerušení, první fáze 8-9 skoků, druhá fáze 4-6 překážek, soutěžící, kteří jsou v první fázi penalizováni - nepokračují do druhé fázi. -

ALTERNATIVNÍ PŘEKÁŽKY +ŽOLÍK - v soutěži se stupňovanou obtížností získává soutěžící za překonání poslední překážky žolíka - dvojnásobný počet bodů. Přestože je žolík obtížnou překážkou musí být překážkou sportovní, při soutěži volba překážek musí být bodová hodnota 200 bodů. -

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ STYL JEZDCE - porota hodnotí styl jezdce nad překážkou ale i působení jezdce na koně. -

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ STYL KONĚ - porota hodnotí styl koně ve skoku ale i čistost chodu mezi překážkami. -

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ STYL JEZDCE I KONĚ- porota hodnotí celkovou souhru jezdce i koně.

PRÁCE KONĚ PŘED PARKUREM- K přípravě patří důkladná prohlídka parkuru-pořadí překážek,odkrokování vzdáleností v kombinacích. Cizí prostředí zvláště mladého koně znervózňuje.Proto má být práce před parkurem pro koně fyzicky i psychicky v souladu žádanému výkonu.Začneme tím,že koně uvolníme a přivedeme na pomůcky.Jezdíme v lehkém neuspěchaném klusu.Časté přechody do kroku a do zastavení znovu najetí do lehkého klusu,časté obraty,práce na dvou stopách to vše koně uvolní.Tímto ho také zaměstnáme na tolik,že kůň přestane vnímat rušné prostředí,které ho před chvílí znervózňovalo.Tato uvolňující práce trvá asi 15minut.S cvalovou prací začneme až po uvolnění koně. Cválat začínáme ve stehením sedu alespoň na každou ruku kroužek.V plném sedu jezdíme na kruhu i rovných liniích, provádíme změny cvalu,oblouky vpravo i vlevo s letmým přeskokem,po této přípravě několikrát skočíme menší kolmý skok,poté ho zvýšíme a z každé ruky jednou skočíme.Na každém opracovišti musí být minimálně jeden skok výškový a jeden skok šířkový.Z každé ruky skočíme zmenšený oxer,poté ho zvýšíme a skočíme z každé ruky jednou.Mezi skákáním děláme různé obraty v kroku poté nacváláme a skočíme kolmý skok a následně i oxer.Koni dáme malou pauzu v kroku,ale pořád udržujeme přilnutí.Máme-li před sebou asi tři jezdce skočíme ještě jednou kolmý skok ve výšce požadovaného stupně soutěže. Do kolbiště vjíždíme lehkým klusem nebo krokem.Po znamení ke startu přejdeme do cvalu.Najíždíme na první překážku a asi tři cvalové skoky před překážkou zesílíme podle potřeby pobídku.Jestliže nevychází odskok je pobídka k dřívějšímu odskoku lepší než odskok těsně před překážkou,kůň zpravidla udělá chybu.Bičík držíme směrem dolů,povolená délka je 0,75m. Při opakované neposlušnosti koně využijeme možnosti opravného skoku na jednotlivé překážce parkuru,kterou jsme již skočili.Pokud to jde,vjedeme po skončení poslední soutěže s neposlušným koněm do parkuru a chvíli pracujeme v kroku,klusu a cvalu.Až se kůň uklidní,skočíme sníženou překážku u které kůň odmítl poslušnost. Překoná-li ji o něco jí zvýšíme.Jestliže ji kůň překoná i takto dáme překážku na původní výšku a skočíme,koně pochválíme a vyklušeme.Ještě chvíli zůstáváme v kroku na kolbišti. Více soutěží během jednoho dne a předčasné starty v těžších soutěžích nejsou správné.Žádáme-li od koně mnoho startů a předčasné těžké výkony,můžeme vše jen pokazit a budeme jen zklamaní.Dobré je si uvědomit kde se stala chyba,vždy není chyba jen na straně koně.V příští soutěži se bude jezdec i kůň více soustředit.Po skončení čistého parkuru koně pochválíme a odměníme.

 

Výběr koně

Výběr koně pro skokové soutěže je důležitý proces,při kterém neklademe důraz na to jestli má kůň základní výcvik již za sebou.Takový kůň je sice připraven začít s tréninkem,ale je tu riziko,že tento kůň může mít určité zlozvyky získané z nesprávně provedeného výcviku.To by nám vše jen ztížilo.Posoudit koně zda se hodí pro skokové soutěže lze i podle exteriéru.Vybereme-li si koně,který se teprve připravuje na základní výcvik,budeme soudit podle výhod dobrého skokana.Výhodou je dlouhý dobře nasazený krk a delší hřbet,osvalená bedra,silné klouby a zdravé končetiny.Toto bývají znaky dobrého skokana.Rozhodující však nebývá jen exteriér koně.Nejdůležitější je nebojácnost a ochota respektovat překážku.Napravovat koně,kteří bezdůvodně zastavují před překážkou v důsledku dřívějším nesprávným ježděním bude velmi obtížné.Proto je velice důležité pro přípravu koně i výběr vhodného jezdce.Protože i velmi schopný kůň a velice nadaný jezdec nemohou mnoho dokázat,je zapotřebí,aby se jim věnoval zkušený trenér.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

*=))*

(verushka.r, 4. 4. 2010 12:39)

velice pěkné...krásné, přesné, přehledné...vážně skvělý blog =D